Kolik airbagů má Hyundai i30? Informace o bezpečnostní výbavě vozu

Autor: Driveway

Víte, že každý ⁤rok se ⁢po celém světě stále ⁤více a více lidí rozhoduje koupit ‌si automobil Hyundai i30? Je to jednoznačný důkaz toho,⁢ že tento vůz se těší vysokému zájmu. Ať již se chystáte pořídit si svoje první ‍auto nebo se jednoduše zajímáte o⁢ jeho bezpečnostní výbavu, jedna věc je jasná – budete potřebovat informace o⁢ počtu airbagů v tomto konkrétním modelu. V tomto článku vám ⁣poskytneme podrobné⁤ informace o ​tom, kolik airbagů má Hyundai i30 a co to znamená pro vaši bezpečnost na silnici. Připravte ‌se být informovaní a klidní při každé jízdě!
Kapitoly

Kapitoly

Vítáme vás v sekci „“, kde najdete rozmanité a fascinující obsahy‌ z různých oblastí. ‌Připravili‍ jsme pro vás⁤ širokou škálu tématických kapitol, které vás nadchnou, inspi­rují a rozšíří vaše obzory. Bez ohledu na ‍vaše zájmy a preference, věříme, že​ v této sekci najdete něco pro sebe.

Zde se⁤ můžete ponořit ⁢do světa umění a ⁤kultury, objevovat tajemství ⁤přírody, prohloubit své znalosti v oblasti vědy a technologie, nebo si⁤ přečíst zajímavé historické příběhy. Máme pro vás také tipy na cestování, zdravý ​životní styl a ‌rady pro osobní rozvoj. Nezáleží na tom, zda hledáte zábavu, studijní materiály nebo inspiraci – všechno to ‍a ještě více najdete právě‍ zde.

 • Prohlédněte si fotogalerie,⁣ které vás zavedou do jiných ‌částí světa.
 • Čtěte výjimečná umělecká díla a objevte nové perspektivy.
 • Sledujte bohatý obsah vědeckých článků, který vám rozšíří obzory.
 • Podívejte se, jakým způsobem technologie pozitivně ovlivňují naše životy.
 • Pročtěte si ⁤vzrušující dobrodružství slavných osobností​ v minulosti.
 • Nabídneme vám tipy na zdravý životní styl a rovnováhu v každodenním shonu.
 • Prevence a rady pro vaše osobní seberealizace.

Pokračujte ve vašem‌ objevování naší rozmanité nabídky kapitol a vychutnávejte ⁣si inspirující a informační obsah. ⁣Jsme rádi, že vás⁢ můžeme doprovázet na této​ cestě poznání⁢ a rozšiřování vašeho obzoru. Vychutnejte si tuto jedinečnou destinaci pro vaši zvědavost a získávejte nové vědomosti, ⁢které vám přinesou radost i přínos do vašeho života.

1. Celkový počet airbagů v Hyundai i30

1. Celkový počet airbagů v ⁤Hyundai i30

V Hyundai i30 je bezpečnost ⁤vždy na prvním místě. Tento moderní ⁢hatchback⁢ je vybaven celkovým počtem airbagů, které poskytují bezpečnostní ochranu v případě nehody. S ohledem na důležitost pasivní bezpečnosti nabízí i30 impozantní sedm⁣ airbagů, které jsou strategicky umístěny po celém vozidle.

Přední airbagy ⁣jsou navrženy tak, aby ochránily řidiče a⁢ spolujezdce při nárazu do přední části vozidla. Dále​ jsou zde boční airbagy, které ⁢chrání posádku před ‍bočními nárazy.‌ Pro zajištění‌ maximální⁤ bezpečnosti jsou ‌do i30 integrovány také⁤ airbagy pro hlavu, které poskytují ochranu proti zraněním hlavy.

Celá soustava airbagů v Hyundai i30 byla navržena s ‍cílem minimalizovat riziko zranění posádky v případě nehody. Výrobce věnoval zvláštní pozornost detailům a inovativním technologiím, aby vám ⁤poskytl pocit jistoty a ochrany​ na každé cestě. ⁤S Hyundai i30 můžete v ‌klidu a důvěře‌ vydat na svou cestu, protože ⁢víte, že jste v bezpečných rukou.
2. ​Specifická bezpečnostní výbava ve‌ voze

2. Specifická bezpečnostní výbava ve voze

⁢je důležitým faktorem pro ochranu vašeho života při cestování. Existuje několik klíčových součástí, které byste měli mít na paměti, ​když jde o bezpečnost​ vašeho vozidla.

Prvním prvkem jsou bezpečnostní airbagy, které ‌se nacházejí v přední části vozu. Tyto airbagy jsou navrženy ‌tak, aby minimalizovaly riziko vážných zranění v případě nehody. V případě srážky ‍airbagy ⁤instantně vycházejí a ochraňují vás a spolujezdce před nárazem. Dále‌ je důležité mít kvalitní brzdový systém, který vám poskytne maximální kontrolu nad vaším vozidlem a zkracuje vzdálenost potřebnou ⁣k zastavení. Při volbě vozidla je proto dobré posoudit kvalitu brzdových součástí a systému jako celek.

3. Bezpečnostní funkce a technologie přítomné v Hyundai i30

3. ⁣Bezpečnostní funkce a technologie přítomné v Hyundai i30

 • Automatický nouzový brzdový systém (AEB) – tento systém dokáže automaticky zastavit ‍vozidlo, pokud zjistí nebezpečí nedaleko⁤ od vás, tímže použije brzdy.⁣ To je užitečné, pokud je před vámi například rychle brzdící se vozidlo nebo chodci.
 • Systém sledování mrtvého úhlu (BSD) – tento systém používá⁤ senzory a kamery k monitorování oblasti za a vedle vašeho vozidla. Pokud⁤ zjistí vozidlo nebo⁣ překážku v mrtvém úhlu, upozorní vás zvukovým a ​vizuálním‍ signálem, abyste se ⁢vyhnuli možnému nebezpečí.
 • Systém hlídání ⁢jízdního pruhu ‍(LDWS)‍ – tento inteligentní systém využívá kameru a senzory k monitorování jízdního pruhu. Pokud ‌auto nežádoucím způsobem vybočí z jízdního pruhu, ⁢systém vás upozorní např. zvukem nebo ⁣vibracemi volantu, aby byla jízda bezpečnější.
 • Adaptivní tempomat (ASCC) – tento systém‌ vám umožní udržovat konstantní rychlost a vzdálenost od předcházejícího vozidla. Když před vámi jedoucí vozidlo zpomalí nebo zastaví, adaptivní tempomat automaticky zpomalí nebo zcela zastaví i váš automobil, a to bez ‌toho, abyste museli použít brzdy.

Výše uvedené jsou jen některé z bezpečnostních‌ funkcí a technologií, které najdete ⁣v Hyundai i30. Tyto inovace jsou navrženy ​tak,⁤ aby maximalizovaly vaši‍ bezpečnost na silnici a minimalizovaly riziko nehod. Hyundai ‌i30 je skvělou volbou pro ty, kteří si přejí spojit elegantní ​design, moderní technologie a vysokou úroveň bezpečnosti v⁢ jednom vozidle.

4. ​Doporučené přistavování při nárazu do boku

4. Doporučené přistavování při nárazu do‍ boku

Přistavování po nárazu ⁤do boku je klíčové pro zajištění vaší bezpečnosti ⁤a minimalizaci rizika zranění. Pro správné přistavování je důležité si ⁣zapamatovat následující tipy:

 • Zkontrolujte okolní prostor a ujistěte se, že není ⁤žádné nebezpečí před tím, ‍než opustíte vozidlo.
 • Přistavte se ve směru dopravního proudu, abyste byli chráněni před dalším případným nebezpečím.
 • Pokud​ se nacházíte na frekventované silnici, vyhledejte bezpečné ‌místo ke stání mimo dosah dalšího provozu.
 • Po‌ přistavení zůstaňte ve vozidle a zvedejte se opatrně, abyste ⁣se vyhnuli případnému dalšímu zranění.

Pamatujte si, že bezpečnost je vždy na prvním⁤ místě a⁤ správné přistavování v případě nárazu do‌ boku může mít zásadní vliv na váš stav a zdraví. Sledování provozních ⁣návyků a dodržování dopravních předpisů může také předcházet těmto rizikům. Buďte vždy ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu a příště, když⁣ usedáte‍ za volant, nezapomeňte​ na tato ‍doporučení.

5. Důležité‌ informace⁤ o airbagu řidiče a spolujezdce

5. Důležité informace o airbagu řidiče a spolujezdce

Airbagy jsou ‍jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků v moderních vozidlech. Při nehodě mohou ochránit řidiče a spolujezdce ‍před zraněními a minimalizovat riziko vážných následků. Zde je ‍několik důležitých⁤ informací, které ⁣byste měli vědět ⁣o airbagu řidiče a spolujezdce:

Jak funguje airbag?

 • Airbag je vyroben z pružné látky ‍a skládá se z několika vrstev.
 • Ve chvíli,‍ kdy senzory detekují prudké zpomalení nebo náraz, dojde k okamžitému nadměrnému nafouknutí airbagu.
 • Airbag chrání tělo řidiče nebo spolujezdce od nárazu s ⁣částmi vozidla.
 • Po aktivaci airbagu je nutné provést důkladnou kontrolu a v případě poškození ⁤zajistit jeho výměnu u odborného servisu.

Jak správně používat airbag?

 • Vždy používejte bezpečnostní pásy spolu s airbagem pro maximální účinnost ochrany.
 • Pokud řídíte, sedačka‍ by měla být umístěna v optimální poloze, aby airbag mohl správně fungovat.
 • Dbát na to, aby na přední části palubní desky⁣ nebyly umístěny předměty, které by mohly omezit výstup ‍airbagu.
 • Pokud byl během nehody ​airbag vyplněn, je nutné jej nechat vyměnit odborníkem, tak jak je uvedeno v servisním manuálu vašeho vozidla.

Tyto informace jsou důležité, abyste‍ se správně seznámili s funkcí a používáním airbagu řidiče a spolujezdce ve vašem vozidle. Pamatujte, že ‌airbag je ‌jedním z klíčových prvků, které mohou výrazně snížit riziko zranění při⁤ dopravní nehodě.
6. Nastavení a správná údržba airbagů v Hyundai i30

6. Nastavení a správná údržba airbagů v Hyundai i30

Airbagy jsou důležitou součástí bezpečnostního systému ve vašem Hyundai i30 a je ‍zásadní, abyste se o ně správně starali a udržovali je v optimálním stavu. Níže uvádíme několik důležitých kroků pro nastavení a údržbu airbagů,‍ které byste měli‍ pravidelně provádět:

 • Konzultujte⁢ návod‍ k obsluze: Prvním krokem je přečíst si návod k obsluze vašeho ⁢Hyundai i30, ve kterém najdete specifické pokyny týkající se ⁢nastavení a správné údržby⁣ airbagů. Je důležité seznámit se s těmito pokyny a postupovat podle nich.
 • Pravidelně kontrolujte kontrolku airbagů: Váš Hyundai i30 ⁤je vybaven kontrolkou airbagů, která signalizuje přítomnost jakéhokoli problému ⁤s těmito ⁢bezpečnostními prvky.‌ Pravidelně sledujte, zda se kontrolka rozsvěcuje, ⁤a pokud ano, okamžitě vyhledejte odbornou pomoc, aby‍ se problém vyřešil co nejdříve.

Pro bezpečné používání vašeho Hyundai i30 je nezbytné pečlivě sledovat nastavení a správnou údržbu airbagů. Pokud nesprávně ⁤nastavíte airbagy, může to ovlivnit jejich ⁣schopnost ⁣reagovat ​v případě ‍nehody.⁣ Pravidelná údržba zajišťuje, že vaše ⁤airbagy jsou v dobrém​ stavu a připraveny poskytnout ochranu, když⁣ ji nejvíce potřebujete. Nezapomeňte se také pravidelně informovat​ o odvolávacích akcích a‌ naplánovat závazné ‌kontrolní ⁣prohlídky u‌ autorizovaného servisu Hyundai.

7.‍ Bezpochyby Hyundai i30: Užívání systému⁤ bezpečnostní výbavy

7. Bezpochyby Hyundai i30: Užívání systému bezpečnostní výbavy

Bezpochyby je Hyundai⁢ i30 vybaven ⁤špičkovou bezpečnostní výbavou, která poskytuje řidiči a cestujícím pocit naprosté jistoty na cestách. Tento inteligentní systém zahrnuje mnoho pokročilých technologií, které slouží k minimalizaci rizika ‌při jízdě a zvyšují bezpečnost všech pasažérů.

Nejvýraznější funkcí této bezpečnostní výbavy je automatický nouzový brzdný systém, který dokáže ​sám rozpoznat překážku před vozidlem a v případě nebezpečí aktivuje​ brzdy. To ‍znamená, že i v případech, kdy řidič není schopen nebo​ nestihne zareagovat, vozidlo samo přijme nezbytná opatření k zabránění kolize. Toto je zásadní pro ochranu a bezpečnost pasažérů. Další skvělou funkcí je sledování mrtvého úhlu, které řidiči poskytuje vizuální upozornění ​v případě přítomnosti vozidla⁣ v⁣ jeho slepém úhlu. Tím ​se minimalizuje riziko⁤ nehod způsobených nedostatečným viděním, ať už při přejíždění z jednoho⁣ jízdního pruhu do druhého nebo při parkování.‌ Díky tomu je řidič v plné kontrole a‍ může ‍se soustředit na řízení vozidla s​ klidem a sebejistotou.

8. Rozšířená bezpečnostní výbava v nejnovějších modelech Hyundai i30

V posledních letech se automobilový ​průmysl zaměřuje na ⁢neustálé zdokonalování bezpečnostních ‌funkcí v nových vozidlech. Hyundai​ i30 je jedním z těchto vozů, který je vybaven rozšířenou bezpečnostní výbavou. S cílem poskytnout ještě vyšší ⁢úroveň ⁢ochrany pro řidiče i cestující, Hyundai i30 je vybaven nejnovějšími technologiemi⁣ a funkcemi.

Mezi hlavní bezpečnostní funkce ⁣v nových modelech Hyundai ⁢i30 patří:
– **Bezpečnostní‍ asistenční systémy**: Tato vozidla jsou ⁣vybavena různými asistenčními systémy, jako je nouzové ​brzdění a ‍sledování hlídkového pásu, které pomáhají snižovat riziko kolizí a zaručují bezpečnou jízdu.
– **Multifunkční kamera**: Hyundai i30 je vybavena ‍vyspělou kamerou, která je umístěna na ⁤předním skle. Tato kamera detekuje přítomnost⁣ vozidel a chodců v blízkosti a‌ upozorňuje řidiče na potenciální nebezpečí.

Další výhody výbavy zahrnují adaptivní tempomat, inteligentní asistenta pro parkování a ⁤rozpoznávání dopravních značek. Tyto prvky přidávají další rozměr pohodlí a ⁢bezpečnosti do ‌každodenního řízení. Hyundai i30 se tedy ⁣stává ⁤ideální volbou pro ty, kteří hledají bezpečný a spolehlivý vůz s nejnovějšími bezpečnostními technologiemi.
9. Shrnutí: ‍Co očekávat od airbagů v Hyundai i30

9. Shrnutí: Co očekávat od airbagů v Hyundai i30

Airbagy v ⁣novém ​modelu Hyundai ‍i30 přinášejí ​inovativní bezpečnostní prvky, které mají chránit nejen řidiče, ⁢ale i ostatní cestující při nehodách. Tyto pokročilé systémy byly navrženy s ohledem na moderní standardy a přesnost, aby poskytly ⁢maximální ochranu v případě kolize. Zde je přehled toho, co můžete od airbagů v Hyundai i30 očekávat:

1.‍ Boční airbagy: Nový i30 je vybaven ⁤bočními airbagy umístěnými v sedadlech, které mají chránit posádku před bočními nárazy. Tyto⁢ airbagy se‍ aktivují v⁣ případě kolize a ⁣zajistí, aby žádné tvrdé nebo⁢ ostré předměty neporušily ⁣pásy.

2. Airbagy pro ochranu hlavy: Dodávají se s bočními airbagy, které⁤ zvyšují ochranu hlavy ⁤posádky na straně chodníku. ⁢Tyto airbagy jsou navrženy‍ tak,‌ aby minimalizovaly riziko zranění hlavy při bočním nárazu. Doufáme, že vám naše dnešní přehledný⁤ průvodce bezpečnostní‍ výbavou vozidla Hyundai i30 poskytl veškeré potřebné informace. Pokud jste se ptali kolik airbagů má Hyundai i30, odpověď je jasná​ – tento vůz je vybaven celkem šesti airbagy, které jsou strategicky umístěny po celém interiéru, aby zajistily maximální ochranu v případě nehody. Spolehlivost a bezpečnost jsou pro ⁣nás prioritou, proto jsme ⁣se ujistili, že výbava ⁣Hyundai⁣ i30 splňuje‌ všechny nejnovější bezpečnostní normy a standardy. Nejenže vám tento vůz poskytne zážitek z jízdy, ale bude také chránit vás a vaše‌ spolujezdce před nečekanými událostmi‍ na silnici. Ať už se jedná ⁤o mladé rodiny, jednotlivce nebo zkušené řidiče,⁣ Hyundai i30 nabízí bezpečnostní ‌výbavu, která je ‍připravena na vše. Buďte na silnici v klidu a sebejistě díky Hyundai i30 a jeho bezkonkurenčním ‍bezpečnostním⁣ funkcím.

Napsat komentář

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů